Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 7
Tháng 02 : 383
Năm 2020 : 1.037
 25/10/19  Giáo dục Pháp luật  52
Luật này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2019.
 24/10/19  Giáo dục Pháp luật  57
Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực đường thủy nội địa.
 19/10/19  Giáo dục Pháp luật  63
Luật Quốc phòng 2018 chính thức có hiệu lực thi hành từ 01/01/2019, thay thế Luật Quốc phòng 2005, theo đó bổ sung thêm các biện pháp đặc biệt được áp dụng khi thi hành lệnh thiết quân luật, đơn cử như: 
 19/10/19  Giáo dục Pháp luật  49
Đây là nội dung mới được quy định tại Luật Thi hành án hình sự 2019 vừa được Quốc hội ban hành vào ngày 14/6/2019. 
 19/10/19  Giáo dục Pháp luật  57
Đây là nội dung nổi bật được quy định tại Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước được ban hành ngày 15/11/2018. 
 02/07/19  Giáo dục Pháp luật  76
Ngày 19/11/2018, Quốc hội ban hành Luật Cảnh sát biển Việt Nam. Theo đó, Cảnh sát biển Việt Nam (Cảnh sát biển) là lực lượng vũ trang nhân dân, lực lượng chuyên trách của Nhà nước, đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự thống lĩnh của Chủ tịch nước, sự ...
 24/04/19  Giáo dục Pháp luật  99
Luật này quy định về nguyên tắc tổ chức, hoạt động; vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; bảo đảm điều kiện hoạt động, chế độ, chính sách đối với Công an nhân dân; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.
 29/03/19  Giáo dục Pháp luật  108
Công văn số 312/PGD&ĐT-TTr ngày 29/03/2019 về việc triển khai, phổ biến, tuyên truyền Luật phồng, chống tham nhũng năm 2018.
 02/07/19  Giáo dục Pháp luật  86
Ngày 19/11/2018, Quốc hội đã thông qua Luật Đặc xá số 30/2018/QH14, trong đó đáng chú ý là quy định chi tiết về điều kiện được đặc xá đối với một số tội như tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự con người; tội mua bán trái phép chất ma túy..Không đề nghị đặc xá với tội bạo loạn, ...
 02/07/19  Giáo dục Pháp luật  75
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 6 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2019
Video Clip