Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 7
Tháng 09 : 604
Năm 2021 : 9.143
 30/09/20  Giáo dục Pháp luật  130
Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT BAN HÀNH ĐIỀU LỆ TRƯỜNG TRUNG HỌC
 25/10/19  Giáo dục Pháp luật  340
Luật này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2019.
 24/10/19  Giáo dục Pháp luật  333
Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực đường thủy nội địa.
 19/10/19  Giáo dục Pháp luật  513
Luật Quốc phòng 2018 chính thức có hiệu lực thi hành từ 01/01/2019, thay thế Luật Quốc phòng 2005, theo đó bổ sung thêm các biện pháp đặc biệt được áp dụng khi thi hành lệnh thiết quân luật, đơn cử như: 
 19/10/19  Giáo dục Pháp luật  290
Đây là nội dung mới được quy định tại Luật Thi hành án hình sự 2019 vừa được Quốc hội ban hành vào ngày 14/6/2019. 
 19/10/19  Giáo dục Pháp luật  279
Đây là nội dung nổi bật được quy định tại Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước được ban hành ngày 15/11/2018. 
 02/07/19  Giáo dục Pháp luật  319
Ngày 19/11/2018, Quốc hội ban hành Luật Cảnh sát biển Việt Nam. Theo đó, Cảnh sát biển Việt Nam (Cảnh sát biển) là lực lượng vũ trang nhân dân, lực lượng chuyên trách của Nhà nước, đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự thống lĩnh của Chủ tịch nước, sự ...
 24/04/19  Giáo dục Pháp luật  388
Luật này quy định về nguyên tắc tổ chức, hoạt động; vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; bảo đảm điều kiện hoạt động, chế độ, chính sách đối với Công an nhân dân; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.
 29/03/19  Giáo dục Pháp luật  321
Công văn số 312/PGD&ĐT-TTr ngày 29/03/2019 về việc triển khai, phổ biến, tuyên truyền Luật phồng, chống tham nhũng năm 2018.
Video Clip
Văn bản mới