Liên hệ trực tiếp:

TRƯỜNG THCS CHI LĂNG

Tây Bắc 2, Đại Lãnh, Vạn Ninh, Khánh Hòa
02583842752
c2clang.vn@khanhhoa.edu.vn