Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 7
Tháng 09 : 604
Năm 2021 : 9.143
 • Bùi Thái Hồng Phấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Chuyên ngành Ngữ văn
  • Email:
   bthphan.c2clang.vn@khanhhopa.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   GV Ngữ văn

 • Phan Huỳnh Thiên Cơ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV
  • Học hàm, học vị:
   Chuyên ngành GDCD-CTĐ
  • Email:
   phtco.c2clang.vn@khanhhopa.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   GV TPT Đội - GDCD

 • Trần Thị Thu Trang
  • Họ và tên:
  • Học hàm, học vị:
   Chuyên ngành Ngữ văn
  • Email:
   ttttrang.c2clang.vn@khanhhoa.edu.vn
 • Phạm Thị Thu Khanh
  • Họ và tên:
  • Học hàm, học vị:
   Chuyên ngành Ngữ văn
  • Email:
   pttkhanh.c2clang.vn@khanhhoa.edu.vn
 • Trịnh Thị Thuận
  • Họ và tên:
  • Học hàm, học vị:
   Chuyên ngành Ngữ văn
  • Email:
   ttthuan.c2clang.vn@khanhhhoa.edu.vn
 • Nguyễn Thị Tuyết
  • Họ và tên:
  • Học hàm, học vị:
   Chuyên ngành GDCD-CTĐ
  • Email:
   nttuyet.c2clang.vn@khanhhoa.edu.vn
 • Nguyễn Thị Thùy Trinh
  • Họ và tên:
  • Học hàm, học vị:
   Chuyên ngành Ngữ văn
  • Email:
   ntttrinh.c2clang.vn@khanhhopa.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   GV Ngữ văn

 • Trần Thị Thúy Hương
  • Họ và tên:
  • Học hàm, học vị:
   Chuyên ngành Ngữ văn
  • Email:
   ntthuong.c2clang.vn@khanhhopa.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   GV Ngữ văn

 • Lê Ngọc Hoàng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Học hàm, học vị:
   Chuyên ngành Sử - Địa
  • Email:
   lnhoang.c2clang.vn@khanhhopa.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   GV Sử - Địa

 • Hoàng Thị Mỹ Hạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV
  • Học hàm, học vị:
   Chuyên ngành Sử-GDCD
  • Email:
   htmhanh.c2clang.vn@khanhhopa.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   GV Sử - GDCD

 • Nguyễn Tuyết Nhung
  • Họ và tên:
  • Học hàm, học vị:
   Chuyên ngành Địa lý
  • Email:
   ntnhung.c2clang.vn@khanhhopa.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   GV Địa lý

 • Nguyễn Dạ Ngọc Linh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV
  • Học hàm, học vị:
   Chuyên ngành Địa lý
  • Email:
   ndnlinh.c2clang.vn@khanhhopa.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   GV Địa lý

Video Clip
Văn bản mới