Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 7
Tháng 09 : 604
Năm 2021 : 9.143
 • Phạm Thị Hoàng Lan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Chuyên ngành Toán
  • Email:
   pthlan..c2clang.vn@khanhhopa.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   GV Toán

 • Trần Liêm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Học hàm, học vị:
   Chuyên ngành Lý - KT
  • Email:
   tliem.c2clang.vn@khanhhoa.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   GV Lý - CN

 • Nguyễn Thanh Hồng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV
  • Học hàm, học vị:
   Chuyên ngành Toán
  • Email:
   nthong.c2clang.vn@khanhhoa.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   GV Toán

 • Ngô Tấn Khải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV
  • Học hàm, học vị:
   Chuyên ngành Toán
  • Email:
   ntkhai.c2clang.vn@khanhhopa.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   GV Toán

 • Nguyễn Ngọc Trung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV
  • Học hàm, học vị:
   Chuyên ngành Toán - Tin
  • Email:
   nntrung.c2clang.vn@khanhhopa.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   GV Toán, quản trị viên

 • Trương Thắng Phương Đồng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV
  • Học hàm, học vị:
   Chuyên ngành Toán
  • Email:
   ttpdong.c2clang.vn@khanhhopa.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   GV Toán

 • Nguyễn Trần Huyền Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV
  • Học hàm, học vị:
   Chuyên ngành Toán
  • Email:
   nthtrang.c2clang.vn@khanhhopa.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   GV Toán

 • Nguyễn Thị Mai Thơ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV
  • Học hàm, học vị:
   Chuyên ngành Lý - Tin
  • Email:
   ntmtho.c2clang.vn@khanhhopa.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   GV Lý-CN

 • Hà Thị Thanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV
  • Học hàm, học vị:
   Chuyên ngành Lý-Tin
  • Email:
   htthanh.c2clang.vn@khanhhopa.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   GV Lý - CN

 • Trần Thị Hoàng Oanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV
  • Học hàm, học vị:
   Chuyên ngành Sinh-KT
  • Email:
   tthoanh.c2clang.vn@khanhhopa.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   GV Sinh - KT

 • Lê Thị Nga
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV
  • Học hàm, học vị:
   Chuyên ngành Sinh-KT
  • Email:
   ltnga.c2clang.vn@khanhhopa.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   GV Sinh -KT

 • Cao Hồng Thái
  • Họ và tên:
  • Học hàm, học vị:
   Chuyên ngành Hóa - Tin
  • Email:
   chthai.c2clang.vn@khanhhopa.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   GV Hóa học

Video Clip
Văn bản mới