Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 7
Tháng 09 : 604
Năm 2021 : 9.143
 • Phạm Hoàng Nam
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Chuyên ngành Tiếng Anh
  • Email:
   phnam.c2clang.vn@khanhhopa.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   GV Tiếng Anh

 • Nguyễn Thị Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV
  • Học hàm, học vị:
   Chuyên ngành Tiếng Anh
  • Email:
   nthuong.c2clang.vn@khanhhoa.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   GV Tiếng Anh

 • Trần Thị Xinh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV
  • Học hàm, học vị:
   Chuyên ngành Tiếng Anh
  • Email:
   ttxinh.c2clang.vn@khanhhopa.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   GV Tiếng Anh

 • Nguyễn Thị Thanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV
  • Học hàm, học vị:
   Chuyên ngành Tiếng Anh
  • Email:
   ntthanh.c2clang.vn@khanhhopa.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   GV Tiếng Anh

 • Phạm Thị Tường Lam
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV
  • Học hàm, học vị:
   Chuyên ngành Tiếng Anh
  • Email:
   pttlam.c2clang.vn@khanhhopa.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   GV Tiếng Anh

 • Huỳnh Công Hết
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Học hàm, học vị:
   Chuyên ngành Sinh - TD
  • Email:
   hchet.c2clang.vn@khanhhopa.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   GV Sinh - TD

 • Lê Công Thăng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV
  • Học hàm, học vị:
   Chuuện ngành Thể dục
  • Email:
   lcthang.c2clang.vn@khanhhopa.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   GV Thể dục

 • Trần Quốc Duy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV
  • Học hàm, học vị:
   Chuyên ngành Thể dục
  • Email:
   tqduy.c2clang.vn@khanhhopa.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   GV Thể dục

 • Đặng Thị Lý
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV
  • Học hàm, học vị:
   Chuyên ngành Mỹ thuật
  • Email:
   ttly.c2clang.vn@khanhhopa.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   GV Mỹ thuật

 • Triệu Thị Chi Thanh
  • Họ và tên:
  • Học hàm, học vị:
   Chuyên ngành Mỹ thuật
  • Email:
   ttcthanh.c2clang.vn@khanhhopa.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   GV Mỹ thuật

 • Nguyễn Hữu Thọ
  • Họ và tên:
  • Học hàm, học vị:
   Chuyên ngành Âm nhạc
  • Email:
   nhtho.c2clang.vn@khanhhopa.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   GV Âm nhạc

Video Clip
Văn bản mới