Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 7
Tháng 09 : 604
Năm 2021 : 9.143
 • Đinh Văn Truyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch Hội đồng trường
  • Học hàm, học vị:
   Chuyên ngành Toán
  • Email:
   dvtruyen.c2vthanh.vn@khanhhoa.edu.vn
 • Nguyễn Thị Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thư ký Hội đồng
  • Email:
   nthuong.c2clang.vn@khanhhoa.edu.vn
 • Nguyễn Phúc Sinh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng Ban hội CMHS
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Trưởng Ban Đại diện cha mẹ học sinh

 • Bùi Thái Hồng Phấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Chuyên ngành Ngữ văn
  • Email:
   bthphan.c2clang.vn@khanhhopa.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   GV Ngữ văn

 • Phạm Thị Hoàng Lan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Chuyên ngành Toán
  • Email:
   pthlan..c2clang.vn@khanhhopa.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   GV Toán

 • Dương Thị Hồng Thoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Chuyên ngành Văn thư
  • Email:
   dththoa.c2clang.vn@khanhhoa.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Nhân viên Văn thư

 • Phan Huỳnh Thiên Cơ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV
  • Học hàm, học vị:
   Chuyên ngành GDCD-CTĐ
  • Email:
   phtco.c2clang.vn@khanhhopa.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   GV TPT Đội - GDCD

 • Trần Liêm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Học hàm, học vị:
   Chuyên ngành Lý - KT
  • Email:
   tliem.c2clang.vn@khanhhoa.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   GV Lý - CN

 • Ngô Hoàng Ân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Email:
   nhan.c2clang.vn@khanhhoa.edu.vn
 • Phạm Hoàng Nam
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Chuyên ngành Tiếng Anh
  • Email:
   phnam.c2clang.vn@khanhhopa.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   GV Tiếng Anh

Video Clip
Văn bản mới