Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 7
Tháng 09 : 604
Năm 2021 : 9.143
 • Lê Hoài Hưng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư chi đoàn
  • Học hàm, học vị:
   Chuyên ngành Hóa
  • Email:
   lhhung.c2clang.vn@khanhhoa.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   GV Hóa

 • Phan Huỳnh Thiên Cơ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó bí thư Chi đoàn
  • Học hàm, học vị:
   Chuyên ngành GDCD- CTĐ
  • Email:
   phtco.c2clang.vn@khânhhoa.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   GV TPT Đội

 • Trương Thắng Phương Đồng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên
  • Học hàm, học vị:
   Chuyên ngành Toán
  • Email:
   ttpdong.c2clang.vn@khanhhoa.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   GV Toán

 • Nguyễn Trần Huyền Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên
  • Học hàm, học vị:
   Chuyên ngành Toán
  • Email:
   nthtrang.vn@khanhhoa.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   GV Toán

 • Nguyễn Thị Thanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên
  • Học hàm, học vị:
   Chuyên ngành Tiếng Anh
  • Giới thiệu sơ bộ:

   GV Tiếng Anh

Video Clip
Văn bản mới