Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 7
Tháng 09 : 604
Năm 2021 : 9.143
 • Nguyễn Phúc Sinh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng Ban hội CMHS
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Trưởng Ban Đại diện cha mẹ học sinh

 • Ngô Hoàng Ân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TB HDNGLL
  • Học hàm, học vị:
   Chuyên môn Toán
  • Email:
   nhan.c2clang.vn@khanhhopa.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Trưởng ban Hoạt động NGLL

 • Lê Công Thăng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TB Văn thể mỹ
  • Email:
   lcthang.c2clang.vn@khanhhoa.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Trưởng ban Văn thể mỹ

 • Nguyễn Ngọc Trung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Quản trị viên
  • Email:
   oànntrung.c2clang.vn@khanhhopa.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách quản lý phần mềm quản lý điểm Vnedu

 • Lê Ngọc Hoàng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TB Lao động
  • Email:
   lnhoang.c2clang.vn@khanhhopa.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Trưởng Ban Lao động

 • Phan Huỳnh Thiên Cơ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TPT Đội
  • Email:
   phtco.c2clang.vn@khanhhoa.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   GV Tổng phụ trách Đội

 • Nguyễn Thanh Hồng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TB Tư vấn
  • Email:
   nthong.c2clang.vn@khanhhoa.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Trưởng Ban Tư vấn hoc sinh

 • Hoàng Thị Mỹ Hạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TB TTND
  • Email:
   htmhanh.c2clang.vn@khanhhoa.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Trưởng Ban Thanh tra Nhân dân

Video Clip
Văn bản mới